ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

ศึกษาข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบที่นี่


ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: