แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี หมวกคริสต์มาส

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี หมวกคริสต์มาส

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี หมวกคริสต์มาส โดยเพจEnglish with ครูจูปิเตอร์

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  ชิ้นงาน หมวกคริสต์มาส เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ฝึกเขียนคำศัพท์ ระบายสี ตกแต่งห้องเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ English with ครูจูปิเตอร์

สื่อการสอนโดยเพจ English with ครูจูปิเตอร์ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจดจำคำศัพท์เทศกาลสำคัญ

สื่อการสอน รวบรวมโดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

error: