แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี ภาพระบายสีวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ฝึกเขียนคำศัพท์ ระบายสี ตกแต่งห้องเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

สื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจดจำคำศัพท์เทศกาลสำคัญ

สื่อการสอน รวบรวมโดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

error: