แจกฟรีไฟล์ ตกแต่งห้องเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน

แจกฟรีไฟล์ ตกแต่งห้องเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน

แจกฟรีไฟล์ ตกแต่งห้องเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน

แจกฟรีไฟล์ สื่อการสอน สุด Exclusive โดย ครูมาแล้ว แจกฟรีไฟล์ ตกแต่งห้องเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน แจกให้คุณครูนำไปตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

ตัวอย่างสื่อ

ข้อตกลงในชั้นเรียน

  • เชื่อฟังคุณครู
  • ไม่ส่งเสียงดัง
  • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
  • รักษาความสะอาดในห้องเรียน
  • ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน
  • ช่วยกันทำงาน
  • พูดจาไพเราะ
  • มีจิตสาธารณะ
  • ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องเรียน

ไฟล์ดาวน์โหลดpdf อยู่ด้านล่าง

รูปภาพต่อไปนี้เป็นเพียงสื่อประกอบ

ตัวอย่าง ข้อตกลงในห้องเรียน
ตัวอย่าง ข้อตกลงในห้องเรียน
ตัวอย่าง ข้อตกลงในห้องเรียน

ตัวอย่าง ข้อตกลงในห้องเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  รูปภาพ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: