ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

โดยจัดทำรูปแบบบทเรียนออนไลน์ และแบบผสมผสานครอบคลุมใน 4  subtheme ดังกล่าว เฟสนี้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.– 30 ก.ย.2564 และเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.– 31 ต.ค. 2564 ซึ่งต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาในหลักสูตร และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน ถึงจะได้รับเกียรติบัตร

เฟส 3 จะเป็นการอบรมรูปแบบบทเรียนออนไลน์ (ไม่ใช่การอบรมแบบ Live)

เริ่มต้นบทเรียนทำอย่างไร? จะได้ Username&Password จากที่ไหน?

วิธีที่ 1 ลงทะเบียนผ่านไลน์ คุรุสภา
วิธีที่ 2 ลงทะเบียน Trainflix ด้วยตนเอง

ทั้ง 2 วิธี เราจะได้ Username&Passowrd เพื่อเข้าแอปฯ Trainflix


วิธีที่ 1 ลงทะเบียนผ่านไลน์ คุรุสภา

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ก.ย. 64 (ถ้าลงทะเบียนหลังวันที่ 27 ส.ค. 64 จะได้รับ Username&Password ภายใน 7 วันทำการ)

ลงทะเบียนผ่าน Line

หลังจากลงทะเบียนแล้วทำตามขั้นตอนนี้ครับ

ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar
ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

ตรวจสอบ Username&Password คลิกที่นี่

สแกน QR code หลักสูตร คลิกที่นี่


วิธีที่ 2 ลงทะเบียน Trainflix ด้วยตนเอง

ลงทะเบียน Trainflix ด้วนตนเอง คลิกที่นี่

สแกน QR code หลักสูตร คลิกที่นี่


หลังจากได้ Username&Password และ Qr code มาแล้วทำยังไงต่อ?

ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

หา QR code ของแต่ละหลักสูตร คลิกที่นี่

มาถึงขั้นตอนนี้สามารถเข้าบทเรียนออนไลน์ได้แล้วครับ

ดูรายละเอียดและคำอธิบายการอบรม คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

One thought on “ขั้นตอนวิธีการเข้าอบรม เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

  1. ถ้าอบรมใน pc ลงโปรแกรมแล้ว จะสแกนเข้าอบรมยังไงคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: