ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ โดยฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จากขุนเขาสู่สายน้ำ

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ จากขุนเขาสู่สายน้ำ เนื้อหาประกอบไปด้วย

1. ป่าไม้ในประเทศไทย
2. ระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธาร
3. ระบบนิเวศแหล่งน้ำขนาดใหญ่
4. จากห่วงโซ่สู่สายใย
5. สัตว์น้ำ
6. ป.ปลาน่ารู้จัก

โดยท่านสามารถศึกษาเนื้อหาเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนทำแบบทดสอบได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/sciencebykrutum

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อที่ E-mail : [email protected]

เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 80 หมายถึง ปรับปรุง
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80-90 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 90-100 หมายถึง ดี
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 100 หมายถึง ดีมาก

หมายเหตุ กิจกรรมนี้เหมาะสมกับระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไปที่สามารถใช้สื่อและเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

ศึกษาเนื้อหา

________________

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: