ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก กศน. จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำชี้แจง

1. ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องกรอกอีเมลให้ถูกต้อง เพื่อส่งเกียรติบัตร
2.ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตร จะต้องทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 คือ ข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ จะต้องทำได้ 14 ข้อขึ้นไป

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: