ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ เมื่อท่านตอบคำถามถูกต้องจำนวน 7 ข้อขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา

คำชี้แจง

แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ เมื่อท่านตอบคำถามถูกต้องจำนวน 7 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ ภายใน 5 นาที เกียรติบัตรอัตโนมัติ (กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและอีเมลก่อนส่งคำตอบ)
*** จำกัด 1,500 ฉบับ/วัน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: