ขอเชิญทำ แบบทดสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ขอเชิญทำ แบบทดสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ขอเชิญทำ แบบทดสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ขอเชิญทำ แบบทดสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดย โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครราชสีมา เขต 1

คุณครูสามารถดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ไปศึกษาก่อนได้

ดาวน์โหลดที่นี่

คุณครูสามารถทำแบบทดสอบได้ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: