ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาต้านทุจริตศึกษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาต้านทุจริตศึกษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาต้านทุจริตศึกษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาต้านทุจริตศึกษา โดย นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เกณฑ์ : ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ โปรดทำข้อสอบให้ผ่าน 70 % ขึ้นไป เพื่อผ่านเกณฑ์ และรับเกียรติบัตร

คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตประกอบการสอบได้ที่นี่

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริต >>

เนื้อหาประกอบด้วย

ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เป้าหมายในการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สาระและผลการเรียนรู้

คุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

เข้าแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: