ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกม เพลงและการเล่าเรื่องที่เป็นคติ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกม เพลงและการเล่าเรื่องที่เป็นคติ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกม เพลงและการเล่าเรื่องที่เป็นคติ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

ต้องลงทะเบียนด้วยอีเมล์ของ Gmail.com เท่านั้น

ทำแบบทดสอบได้ที่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYbsM9w02cvuWXHFvS9w3VghUh8z8xl6heVghaZh_Ve6_UOw/viewform

โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: