ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ กิจกรรมวันครู พร้อมแบบทดสอบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ กิจกรรมวันครู พร้อมแบบทดสอบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ กิจกรรมวันครู พร้อมแบบทดสอบออนไลน์

ครูมาแล้ว ขอเชิญเข้าร่วม ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ กิจกรรมวันครู พร้อมแบบทดสอบออนไลน์

กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ กิจกรรมวันครู
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ กิจกรรมวันครู

กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ความรู้ประวัติวันครู ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ

วันครูแห่งชาติ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: