ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศตวรรษที่ 21


ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ ​​ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศตวรรษที่ 21 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่าง เกียรติบัตร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศตวรรษที่ 21


คำชี้แจง

– เมื่อท่านทำข้อสอบท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง Email ที่ระบุไว้

ศึกษาเนื้อหาที่นี่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่
ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: