แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

เชิญร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล : กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในสถานการณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 คะแนนขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: