แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน “กิจกรรมวันอาเซียน” โรงเรียนวัดสิงห์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน “กิจกรรมวันอาเซียน” โรงเรียนวัดสิงห์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน “กิจกรรมวันอาเซียน” โรงเรียนวัดสิงห์

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน “กิจกรรมวันอาเซียน” โรงเรียนวัดสิงห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน "กิจกรรมวันอาเซียน"
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน “กิจกรรมวันอาเซียน” โรงเรียนวัดสิงห์

แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ วัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในวันอาเซียน

รับเกียรติบัตรทันทีหลังส่งแบบทดสอบและสามารถทำคะแนนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

*****ตรวจสอบข้อมูลและคำตอบให้เรียบร้อยก่อนส่งแบบทดสอบ*****

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Kaew Patthima

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: