ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ โดย โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สพม.นครปฐม เขต 9 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จังหวัดนครปฐม ทบทวนความรู้ด้านกิจการลูกเสือของท่านนะครับ
คำชี้แจง
๑. ท่านต้องกรอกอีเมล์โดยใช้อีเมล์ของ gmail เท่านั้น และต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อจะส่งเกียรติบัตรได้ถูกต้อง
๒. ท่านต้องทำแบบประเมินได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะได้รับเกียรติบัตร
๓. จำกัดเกียรติบัตรที่สามารถออกได้เพียง ๑๕๐๐ ฉบับ แล้วระบบจะปิดทันที
๔. เน้นย้ำ!!! ท่านต้องตรวจสอบว่าเมล์ที่ท่านกรอกถูกต้อง สามารถรับเมลล์ได้ไม่เช่นนั้นเกียรติบัตรจะส่งให้ท่านไม่ได้ เช่น .con ชื่อสะกดผิด หรือช่องรับอีเมล์เต็ม เป็นต้น

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: