แบ่งปัน ตัวอย่าง PLC เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นป.5 ปีการศึกษา 2563

แบ่งปัน ตัวอย่าง PLC เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นป.5 ปีการศึกษา 2563

แบ่งปัน ตัวอย่าง PLC เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นป.5 ปีการศึกษา 2563

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ตัวอย่าง PLC เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นป.5 ปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จากเพจ PLC เพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

แบ่งปัน ตัวอย่าง PLC เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นป.5 ปีการศึกษา 2563
แบ่งปัน ตัวอย่าง PLC เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สายชั้นป.5 ปีการศึกษา 2563

  1. แผนขับแผนการขับเคลื่อน PLC ในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
  2. บันทึกข้อความขอดําเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
  3. แผนงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานPLC (ปฏิทิน) ระดับสายชั้น
  4. การประชุมสร้างความเข้าใจแผนงานการขับเคลื่อนการดําเนินงาน PLC ระดับสายชั้น
  5. บันทึกการ PLC พร้อมภาพถ่าย กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แต่ละครั้ง
  6. บันทึกข้อความรายงานการดําเนินกิจกรรม PLC และสรุปจํานวนชั่วโมง PLC รายภาคเรียน
  7. แบบติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา โรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ และเพจ PLC เพื่อการศึกษา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: