ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยสมาคมวิทยากรลูกเสือบุรีรัมย์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียตริบัตรออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ทำแบบทดสอบออนลน์ที่นี่


ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: