ดาวน์โหลด ไฟล์แก้ไขได้ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑)

ดาวน์โหลด ไฟล์แก้ไขได้ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑)

ดาวน์โหลด ไฟล์แก้ไขได้ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑)

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ดาวน์โหลด ไฟล์แก้ไขได้ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑) โดยเพจเรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด ไฟล์แก้ไขได้ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑)
ดาวน์โหลด ไฟล์แก้ไขได้ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑)
ดาวน์โหลด ไฟล์แก้ไขได้ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑)

ตัวอย่างประกาศ (ที่โรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้) เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) ท่านที่ต้องการไฟล์ Word และ PDF คลิกที่ลิงค์ กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด เลยครับ

ดาวน์โหลดเข้าเครื่องตัวเองก่อนแก้ไขนะครับ

ขอขอบคุณ และติดตามผลงานได้ที่ เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: