อบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” โดย อจท.

อบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” โดย อจท.

อบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” โดย อจท.

ครูมาแล้ว ขอเชิญ อบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” จาก อจท. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมจบรับใบประกาศนียบัตร รับรองการอบรมออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

เนื้อหา

  • สื่อดิจิทัลกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
  • การใช้ Aksorn On-Learn Platform เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์
  • แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การประยุกต์ใช้เครื่องมือ (ZOOM และ Google Meet) ในการจัดการเรียนรู้
อบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์
อบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์

ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม

?รุ่นที่ 1 – วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564?
⏰รอบเช้า 09.00 น. – 12.00 น.⏰
https://form.jotform.com/211092996507462
.
?รุ่นที่ 2 – วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564?
⏰รอบบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.⏰
https://form.jotform.com/211092416284451
.
?รุ่นที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564?
⏰รอบเช้า 09.00 น. – 12.00 น.⏰
https://form.jotform.com/211092437045449
.
?รุ่นที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564?
⏰รอบบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.⏰
https://form.jotform.com/211092392556456

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ โทร. 097-281-9905, 086-341-8002

ที่มา : อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: