ขอเชิญ สถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม “การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญ สถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม “การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญ สถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม “การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวการศึกษา จาก กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญ สถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม “การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 National Public Speaking Competitions 2021

ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2564

ขอเชิญ สถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม "การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ" ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564
ขอเชิญ สถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม “การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) กำหนดจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 (National Public Speaking Competitions 2021) เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC)

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ

  1. รอบคัดเลือก ในรูปแบบคลิปวิดีโอและการแข่งขันออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom
  2. รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบ on site ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ผ่านการการคัดเลือกทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งนักเรียน / นักศึกษาร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน โดยจะต้องกรอกใบสมัครและจัดส่งคลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ตามรายละเอียดที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขต่างๆ ตามไฟล์แนบ

กรอกใบสมัคร ที่นี่


ดูรายละเอียดการแข่งขัน ที่นี่

ผู้สมัครสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th 

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: