ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-19

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-19

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-19

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-19 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-19
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-19

มีข้อมูล การเรียนรู้ ก่อนทำแบบทดสอบ

การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน.
การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน.

ขั้นตอนปฏิบัติ

  1. ศึกษาเรียนรู้บทเรียน จาก คลังความรู้เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  2. เริ่มทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  3. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์
  4. สำหรับผู้ทำคะแนนได้ไม่ถึง 70% สามารถทำแบบทดสอบซ่อมได้
  5. หาก ชื่อ และ ข้อมูลผิดพลาด สามารถแก้ไขหมายเลขประจำตัวประชาชน / แก้ไขชื่อ-สกุล ก่อนพิมพ์ใบประกาศ

หลังจากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ สามารถดาวน์โหลดเกียรติได้ผ่านทางหน้าเว็บ

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-19
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-19

เข้าคลังความรู้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

เข้ารับเกียรติบัตร

ที่มา onielearn.nfe.go.th/

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: