สสวท. ขอเชิญชวน ครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรม “กิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” รับเกียรติบัตร ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ถึง 13 ส.ค. 64

สสวท. ขอเชิญชวน ครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรม “กิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” รับเกียรติบัตร ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ถึง 13 ส.ค. 64

สสวท. ขอเชิญชวน ครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรม “กิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” รับเกียรติบัตร ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ถึง 13 ส.ค. 64

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สสวท. ขอเชิญชวน ครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรม “กิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” รับเกียรติบัตร ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ถึง 13 ส.ค. 64

สสวท. ขอเชิญชวน ครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรม “กิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” รับเกียรติบัตร ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ถึง 13 ส.ค. 64

รายละเอียดกิจกรรม

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (1-3 ก.ย. 64)(15 ชม.)

หน่วยที่ 1 – ระบบโลก

หน่วยที่ 2 – การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

หน่วยที่ 3 – ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

หน่วยที่ 4 – การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่อภูมิอากาศโลก

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (13-15 ก.ย. 64)(15 ชม.)

หน่วยที่ 1 – ภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลง

หน่วยที่ 2 – ผลกระทบและผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หน่วยที่ 3 – ร่วมมือกันเพื่อโลกที่ยั่งยืน

รูปแบบการอบรม

ZOOM Application

ส่งงานและสรุปการเรียนรู้ผ่านทาง Google Classroom

เงื่อนไขการเข้ารับการอบรมและเกณฑ์การได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการอบรม

  1. โรงเรียนสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ช่วงชั้นละ 1-2 คน
  2. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในโรงเรียน
  3. เอกสารประกอบการอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของ สสวท. สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนแต่ไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้
  4. เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 80 ของเวลาการจัดการอบรม
  5. ส่งงานตามที่วิทยากรมอบหมายงาน
  6. ทำแบบทดสอบและได้คะแนนหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หมายเหตุ

  1. กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่เปิดรับ โครงการจะพิจารณาจากวันที่สมัครและผู้ที่จะนำกิจกรรมในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2564 เป็นผู้เข้ารับการอบรม
  2. กรณีเคยรับการอบรมแล้วจะพิจารณาจากผู้ที่ได้นำกิจกรรมไปใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยต้องส่งหลักฐานการนำไปใช้ให้ทาง สสวท ทราบ

สมัครเข้าร่วม คลิกที่นี่

เอกสารการสมัคร (หนังสือเชิญ+กำหนดการ+ใบสมัคร) คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1121 (สมศรี) และ 1128 (ศิริพร) หรือ ติดต่อ คุณสมรศรี 081-8483462, คุณศิริพร 089-5287117
อีเมล [email protected]

ที่มา Globe Thailand

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: