ขอเชิญ อบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร

ขอเชิญ อบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร

ขอเชิญ อบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร

ครูมาแล้ว ขอเชิญ อบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 60% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าประจำ ซึ่งเป็นสิทธิที่ข้าราชการควรรู้และทำความเข้าใจไว้

กรุณาตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นใบประกาศจะจัดส่งให้ไม่ได้คะ***
หากไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากอาจใส่ e-mail ไม่ถูกต้อง ติดต่อขอรับใบประกาศได้ที่เมล์ [email protected]

ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

เข้าอบรม ที่นี่


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ที่มา สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: