แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมื เขต 3 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 80 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

คำชี้แจง

1. เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ท่านจะได้รับใบประกาศทันที
2. ข้อสอบมีจำนวน 10 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 8 ข้อขึ้นไป

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ตรวจคะแนน และดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: