แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยโรงเรียนจัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยโรงเรียนจัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยโรงเรียนจัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยโรงเรียนจัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยโรงเรียนจัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

คำชี้แจง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564
หัวข้อ “การเขียนสะกดคำ”

ทำแบบทดสอบการเขียนสะกดคำผ่านระบบออนไลน์
ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที (E-Mail)

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: