ขอเชิญ เข้าร่วม “การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

ขอเชิญ เข้าร่วม “การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

ขอเชิญ เข้าร่วม “การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

ครูมาแล้ว ขอเชิญ อบรมออนไลน์ “การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” อบรมจบรับใบประกาศนียบัตร

วีธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตร

1. ?️เลือก ‘ดาวน์โหลดเกียรติบัตร’

2. ?ค้นหาเกียรติบัตร โดยพิมพ์เพียงชื่อจริง หรือนามสกุล (หากชื่อ+นามสกุล บางท่านจะไม่พบ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาเกียรติบัตร

3. ?️เลือกสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ ?️ หน้าชื่อของท่าน ระบบจะดาวน์โหลดเกียรติบัตรให้อัตโนมัติ

ท่านสามารถ Download เกียรติบัตรได้แล้ว

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่

อบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ตารางการอบรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

เรื่อง การเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนให้ยุคดิจิทัล และการนำ Active Learning มาใช้ ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

เรื่อง แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

เรื่อง การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการ ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์ (Youtube For Teacher)

สามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้ที่

Facebook LIVE : เพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย

YouTube LIVE : ช่อง LS.Channel (https://bit.ly/3ubELhF)

ที่มา : การศึกษาท้องถิ่นไทย

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: