ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สำหรับเรียนออนไลน์

ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สำหรับเรียนออนไลน์

ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สำหรับเรียนออนไลน์

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สำหรับเรียนออนไลน์

(1 สิงหาคม 2564) ตามที่คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตราการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สำหรับหารเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีบริการด้านอินเทอรืเน็ตให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564 นั้น ดังนี้

ที่มา : สพฐ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: