แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2

หลักสูตรนี้ เป็นการให้ความรู้ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อใช้เป็นเทคนิคการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ท่านใดที่เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เมื่อท่านได้เรียนรู้ จะมีแบบทดสอบให้ทำเมื่อผ่าน 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่

เข้าเว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: