OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต

OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต

OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต

ครูมาแล้ว ขอนำเสนองาน OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต
OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.40-​16.45 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำแบบประเมิน จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากเลขาธิการ​สภา​การศึกษาโดยส่งไปทางอีเมลของท่าน

**การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา**

ที่มา และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ OEC News สภาการศึกษา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: