ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การศึกษาฐานสมรรถนะ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การศึกษาฐานสมรรถนะ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การศึกษาฐานสมรรถนะ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การศึกษาฐานสมรรถนะ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับเกียรติบัตรโดยนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ลิ้งเข้าลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

การศึกษาฐานสมรรถนะ
การศึกษาฐานสมรรถนะ

เนื้อหา

  • เน้นการปฏิบัติกิจกรรม
  • สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้
  • บูรณาการการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-14.00 น.


ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับเกียรติบัตร

ลงทะเบียนที่นี่

ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: