อบรมออนไลน์ การวิจัยและพัฒนา และเทคนิคตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา

อบรมออนไลน์ การวิจัยและพัฒนา และเทคนิคตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา

อบรมออนไลน์ การวิจัยและพัฒนา และเทคนิคตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ การวิจัยและพัฒนา และเทคนิคตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ การวิจัยและพัฒนา และเทคนิคตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา เข้าลงทะเบียนร่วมอบรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

อบรมออนไลน์ การวิจัยและพัฒนา และเทคนิคตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ การวิจัยและพัฒนา และเทคนิคตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา

ตารางการอบรม

วันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

อบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ห้อง Zoom Meeting ID 6766961123

วิทยากรโดย

พระมหาสมบูรณ์ วุฑ.ฒิกโร, รศ.ดร.

ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์

ศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

เข้าอบรม คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่

เข้าร่วมไลน์ติดตามข่าวสาร คลิกที่นี่

ที่มา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: