แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ผ่านเกณฑ์ 60% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง
เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ
ทำได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งอีเมล
แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน
ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
เกียรติบัตรจะจัดส่งไปยังอีเมลของท่านที่ลงทะเบียน
(กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ E-MAIL ให้ถูกต้อง)

ติดต่อผู้จัดทำ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: