OEC News สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด  ฟรี มีเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

OEC News สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด  ฟรี มีเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

OEC News สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด  ฟรี มีเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ OEC News สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด  ฟรี มีเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

ช่องทางการรับชม

Facebook Live: OEC News สภาการศึกษา

Youtube Live: https://www.youtube.com/channel/UCC8i1NtRT7YAZA0ReHwQy-Q

ขั้นตอนการรับเกียรติบัตรออนไลน์

⭐️#การรับเกียรติบัตรออนไลน์⭐️
1) #ลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่ประจำตัว สำหรับร่วมกรอกประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 1,000 คน
โดยจะมีการแจ้งลิงก์ลงทะเบียน ทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
.
และจะปิดระบบอัตโนมัติ เมื่อครบจำนวน || หรือภายในเวลา 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
.
2) *** โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
.
3) ประกาศ • รายชื่อและเลขที่ประจำตัว • ของผู้ลงทะเบียนสำเร็จ
ทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา
> วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
.
4) ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว • ต้องระบุเลขที่ประจำตัวของท่าน • เพื่อเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรผ่านการสแกน QR Code
.
5) โดยจะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live)
โดยจะขึ้นภาพ QR Code >> ตั้งแต่เวลา 📌 09.30 น.
ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> ในเวลา 📌 22.00 น.
.
6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
✅ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.
ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา
.
📝 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: