OEC News สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด  ฟรี มีเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1

OEC News สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด  ฟรี มีเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1

OEC News สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด  ฟรี มีเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น.

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ OEC News สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด  ฟรี มีเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น.

ช่องทางการรับชม

Facebook Live: OEC News สภาการศึกษา

Youtube Live: https://www.youtube.com/channel/UCC8i1NtRT7YAZA0ReHwQy-Q

ขั้นตอนการรับเกียรติบัตรออนไลน์

1) #ลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่ประจำตัว สำหรับร่วมกรอกประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 5,000 คน โดยจะมีการแจ้งลิงก์ลงทะเบียน ทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.และจะปิดระบบอัตโนมัติ เมื่อครบจำนวนหรือภายในเวลา 16.30 น. ของวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

2) *** โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้

3) ประกาศ • รายชื่อและเลขที่ประจำตัว • ของผู้ลงทะเบียนสำเร็จทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

4) ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว • ต้องระบุเลขที่ประจำตัวของท่าน • เพื่อเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรผ่านการสแกน QR Code

5) โดยจะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live)โดยจะขึ้นภาพ QR Code >> ตั้งแต่เวลา 📌 09.30 น. .ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> ในเวลา 📌 22.00 น.

6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Driveซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: