แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบและการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบและการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบและการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบและการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่น 44 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้รับเกียรติออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบและการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบและการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

คำชี้แจง

แบบทดสอบออนไลน์นี้จัดทำโดย คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาหาร รุ่นที่44 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ทำแบบทดสอบ 70% โดยจะจัดส่งใบประกาศให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบทางอีเมล์ จำกัดจำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบ 100 คนต่อวัน

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเต็มจำนวน เกียรติบัตรไม่สามารถส่งออกได้ สามารถทำได้ดังนี้
4.1) ทำใหม่ในวันพรุ่งนี้
4.2) ติดต่อขอเกียรติบัตรจากผู้จัดทำ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: