แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ โดย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรตามคำแนะนำด้านล่าง

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

วิธีการรับเกียรติบัตร

ท่านสามารถรับเกียรติบัตรได้ในวันถัดไปของการทำแบบทดสอบ โดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ของวันที่ทำแบบสอบ ตรวจดูรายชื่อและหมายเลขของเกียรติบัตรเพื่อดาวน์โหลดได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบเกียรติบัตรได้ที่นี่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: