สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในโลกยุคดิจิทัล อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในโลกยุคดิจิทัล อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในโลกยุคดิจิทัล อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในโลกยุคดิจิทัล อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 65 เวลา 09.00-16.00 น. โดยกลุ่มนิเทศ สพม กท 2 อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ลิงก์สมัครด้านล่าง

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในโลกยุคดิจิทัล อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

😀ท่านที่เข้ามารับชมจะได้รับเกียรติบัตรจาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่
😍จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🥰สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
😉มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และ 🤗มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อบรมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 65 เวลา 09.00-16.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และลิงก์แบบทดสอบหรือแบบประเมิน ติดตามได้ในการอบรมครับ

ช่องทางการอบรม

Facebook : กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2

Open Chat

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: