แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยสพป.กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยสพป.กรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง
1) แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบรูปแบบปรนัย 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
2) เกณฑ์การผ่านแบบทดสอบ คือ ทดสอบผ่าน ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร
3) สามารถทดสอบได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ชื่อผู้ใช้อีเมล เท่านั้น

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: