ดาวน์โหลด E-book แนวการการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จาก สมศ.

ดาวน์โหลด E-book แนวการการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จาก สมศ.

ดาวน์โหลด E-book แนวการการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จาก สมศ.

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ดาวน์โหลด E-book แนวการการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จาก สมศ.

E-book แนวการการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ที่มา สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: