ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ (SMT Collaborative School Symposium 2022)

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ (SMT Collaborative School Symposium 2022)

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ (SMT Collaborative School Symposium 2022) วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรการประชุม

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ขอเชิญร่วม การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ (SMT Collaborative School Symposium 2022) วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรการประชุม

ลิงก์สมัครด้านล่าง

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ (SMT Collaborative School Symposium 2022)

วันจัดงานประชุม
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน (เริ่ม 08.00 น.) – 14 กันยายน 2565 (ปิดรับ 12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมงานประชุมวิชาการได้ไม่จำกัดจำนวน โดยกิจกรรมวิชาการจะเน้นเป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายละเอียดเงื่อนไขการร่วมงานประชุมวิชาการ
1) ผู้ร่วมงานกรอกข้อมูลสมัครร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กันยายน 2565 และดำเนินการตรวจสอบอีเมลตามขั้นตอนของระบบการลงทะเบียนให้เรียบร้อย
2) กิจกรรมพิธีเปิดงานประชุมและการบรรยายพิเศษ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:30-12:00 น. จะมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom (รับได้เพียง 1000 คน) หากท่านเข้าฟังห้อง Zoom ไม่ได้ สามารถรับชมผ่านเฟสบุ๊ค สสวท.
3) ผู้ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนร่วมงานเพื่อร่วมฟังการนำเสนอผลงานและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถจองเข้าฟังตามห้องต่าง ๆ ได้ตามสนใจ และอาจมีจำนวนที่สำหรับเข้าฟังผ่าน Zoom ได้อย่างจำกัด อย่างไรก็ตามท่านอาจดูผ่าน Live Youtube ของโรงเรียนคุณภาพฯ ได้ตามช่วงเวลานั้นๆ
4) ผู้นำเสนอต้องเตรียมพร้อมก่อนเริ่ม โดยเข้าห้อง Zoom ก่อนเวลา 15 นาที เพื่อซักซ้อมกับทีมงาน สสวท. ก่อนเริ่มนำเสนอจริง
5) ผู้ร่วมประชุมที่จองห้อง zoom เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน จะต้องเตรียมเข้าห้องล่วงหน้า 10 นาที เพื่อทีมงานอนุญาตให้เข้าห้องต่อไป และหากท่านมาไม่ทันเวลาเริ่มประชุม ทีมงานจะให้ท่านอื่นที่ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าเข้าห้องแทนได้ทันที
6) เกียรติบัตรการร่วมงานประชุมวิชาการ จะได้รับหลังจากที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามในระบบลงทะเบียน ซึ่งจะเปิดให้ทำได้หลังจากจบงานประชุม ตั้งแต่เวลา 16.00 น ของวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25655 โดยท่านต้องตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนผ่านการ log in เข้าระบบลงทะเบียนและสามารถปริ้นเกียรติบัตรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้เอง
7) เกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบวิดีโอ และแบบปากเปล่านั้น สสวท. จะดำเนินการออกเกียรติบัตรและจัดส่งให้กับโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอทั้งหมดภายหลังทางอีเมลต่อไป
8) โล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ได้สิทธิ์นำเสอนผลงานแบบปากเปล่า สสวท. จะได้จะทำและนำส่งให้ทางไปรษณีย์ภายหลัง
9) หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ โปรดส่งอีเมลมาที่ [email protected] เท่านั้น

Facebook : โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: