ด่วน ลงทะเบียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์ งานการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2564

ด่วน ลงทะเบียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์ งานการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2564

ด่วน ลงทะเบียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์ งานการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ด่วน ลงทะเบียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์ งานการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2564

***ลิงก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564

เฟสสอง การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021)

สำหรับเฟสสอง เป็นการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค. 2564 ผ่านระบบ Teleconference Applications โดยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเสวนาพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายเรื่องอื่นๆ โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา วิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 12 เรื่อง  ผู้สนใจร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ส.ค. 2564 โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมในแต่ละวันจะได้รับเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการออนไลน์  รางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” จำนวน 31 เรื่อง และ รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564  “ระดับภูมิภาค” จำนวน 92 เรื่อง รวม 123 เรื่อง ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

กำหนดการ การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021)
กำหนดการ การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021)
กำหนดการ การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021)
กำหนดการ การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021)

ลงทะเบียนผ่าน Line

ที่มา คุรุสภา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: