ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา สามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนในวันถัดไป

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา สามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนในวันถัดไป

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา สามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนในวันถัดไป

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ สามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนในวันถัดไป

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา

คำชี้แจง

แบบทดสอบส่งเสริมการอ่าน วัดความรู้เกี่ยวกับ“ประกันคุณภาพทางการศึกษา” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในสถานการณ์การณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-19) โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ สามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนในวันถัดไป

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเต็มจำนวน เกียรติบัตรไม่สามารถส่งออกได้ สามารถทำได้ดังนี้
4.1) ทำใหม่ในวันพรุ่งนี้
4.2) ติดต่อหาผู้จัดทำ (แจ้งแอดมินให้ช่วยหาวิธีติดต่อผู้จัดทำได้ครับ)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: