ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

ครูมาแล้ว ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้เลย ไม่ต้องรอรับอีเมล โดย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: