สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “การตรวจเยี่ยมออนไลน์” พร้อมรับเกียรติบัตรออไลน์​ ศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64

สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “การตรวจเยี่ยมออนไลน์” พร้อมรับเกียรติบัตรออไลน์​ ศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64

สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “การตรวจเยี่ยมออนไลน์” พร้อมรับเกียรติบัตรออไลน์​ ศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “การตรวจเยี่ยมออนไลน์” พร้อมรับเกียรติบัตรออไลน์​ ศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64

สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 "การตรวจเยี่ยมออนไลน์" พร้อมรับเกียรติบัตรออไลน์​
สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “การตรวจเยี่ยมออนไลน์” พร้อมรับเกียรติบัตรออไลน์​

ติดตามรับชมการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยมออนไลน์ โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ

พบกันวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.

Facebook Live ผ่านเพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
(ปิดรับแบบประเมิน เวลา 16.30 น.)

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม สมศ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: