ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท.2

ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท.2

ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท.2

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท.2

🔥ลงทะเบียนวันนี้ – 9 มิถุนายน 2565

🇨🇺วิทยากร: ผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์ และคณะ

🇬🇸วิทยากร: Mr. Anthony Donnelly,Mr. Ben Clayton and Mr. Stephen Saint

ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท.2

ช่องทางการอบรม

Facebook : กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2

YouTube : คลิกที่นี่

ลิงค์ลงทะเบียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 https://shorturl.asia/fmXch

วันที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 08.30-12.00น.

‘’การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning)และการวัดและประเมินผลการตามสภาพจริง (Authentic Assessment)​

ลิงค์ลงทะเบียนวันที่ 15 มิถุนายน 2565 https://shorturl.asia/JMYbN

วันที่ 19 มิ.ย. 65 เวลา 08.30-16.30 น.

“การฝึกปฏิบัติการ เกี่ยวกับรูปแบบหรือ วิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning “

ลิงค์ลงทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565 https://shorturl.asia/j0UMe

✅โปรดแตะลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วม Group line “การอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (AL) วิชาภาษาอังกฤษ” คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: