ลิงก์รับชม ถ่ายทอดสด “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์โควิด-19”

ลิงก์รับชม ถ่ายทอดสด “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์โควิด-19”

ลิงก์รับชม ถ่ายทอดสด “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์โควิด-19” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการศึกษา ลิงก์รับชม ถ่ายทอดสด “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์โควิด-19” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ถ่ายทอดสดวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

รับชมผ่าน Youtube Live

รับชมผ่าน Facebook Live

รับชมผ่าน OBEC TV

ที่มา OBEC Channel

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: