ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

ครูมาแล้ว ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)


คำชี้แจง

1. ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ คิดเป็น 16 คะแนน ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ทางต้นสังกัดปิดทำแบบทดสอบชั่วคราว เนื่องจากระบบส่งเกียรติบัตรขัดข้องครับ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: