สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ สสวท. ขอเชิญคุณครูสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมจากแต่ละโรงเรียนสามารถ

  1. ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการSMTที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน
  2. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมที่ออกแบบ
  3. วัดและประเมินผลทักษะและสมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน

การอบรม แบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1
การอบรมออนไลน์ รวม 5 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565
ระยะที่ 2 การนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ SMT ไปปฏิบัติ และการติดตามผล

อบรมฟรี ผ่านระบบ Zoom

รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก 14 มกราคม 2565

รายละเอียดที่ต้องเตรียมกรอกข้อมูล

  1. ข้อมูลของโรงเรียน: ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สังกัด
  2. ข้อมูลของคุณครูผู้สมัคร: ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระดับชั้นที่สอน

ขอให้ผู้สมัครโปรดศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรมอย่างละเอียดก่อนสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email: smt2565ipst@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/IPST.SpecialProjects
FB messenger: http://m.me/IPST.SpecialProjects

สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: