การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

On-Site เรียนที่โรงเรียน

On-Air เรียนโดย DLTV

Online เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

On Demand เรียนผ่าน Application

On Hand เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด

On-Site เรียนที่โรงเรียน

ในพื้นที่สีเขียว และสีเหลือง เรียนที่โรงเรียนปกติ แต่ให้มีมาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตามแนวทางที่ ศบค.กำหนด

On-Site เรียนที่โรงเรียน

ในพื้นที่สีเขียว และสีเหลือง เรียนที่โรงเรียนปกติ แต่ให้มีมาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตามแนวทางงที่ ศบค.กำหนด

On-Air เรียนโดย DLTV

ในพื้นที่สีแดง หรือสีส้ม ที่มีความเสี่ยงสูง ผ่าน Satellite (TV) เหมาะสำหรับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

Online เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

ในพื้นที่สีแดง หรือสีส้ม ที่มีความเสี่ยงสูง เรียนด้วยระบบ Video Conference หรือ Platfrom ต่างๆ โดยโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนเอง เหมาะสำหรับระดับมัธยมศึกษา

On Demand เรียนผ่าน Application

ในพื้นที่สีแดง หรือสีส้ม ที่มีความเสี่ยงสูง เรียน DLTV ผ่านช่องทาง ดังนี้

– www.dltv.ac.th

-Application

-Youtube (DLTV Chanel)

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

On Hand

ในพื้นที่สีแดง หรือสีส้ม ที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม เรียนโดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและครู

ดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: